សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖ ថ្ងៃនេះជាខួបលើកទី៩ឆ្នាំនៃមរណភាពឪពុករបស់ខ្ញុំ

តាមបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក នៅថ្ងៃនេះ សម្តេចតេជោ បានបង្ហោះរូបភាព លោកតាឧកញ៉ាមហាភក្តីសប្បុរសភោគាធិបតី ហ៊ុន នាង បានលើកឡើងដូច្នេះថា៖ «ថ្ងៃនេះជាខួបលើកទី៩ឆ្នាំនៃមរណភាព ឪពុករបស់ខ្ញុំ (១២កក្កដា២០១៣.១២កក្កដា២០២២)។ កូនគ្មានពាក្យអ្វីក្រៅពីពាក្យនឹកពុកនឹកម៉ែនោះឡើយ»


Previous Article
Next Article