ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជានាំចេញអង្ករទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិបានជាង ​៦សែនតោន និងនាំ​ចេ​ញ​ស្រូ​វ​បា​​នជាង ៣លានតោន គិតជាទឹកប្រាក់សរុបបានចំនួនជាង១ពាន់​លា​ន​ដុ​ល្លារ

រយៈពេលពេញមួយឆ្នាំ នៃឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជា បា​ន​នាំ​​ចេញអង្ករទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិ​បា​ន​ចំ​នួ​ន ៦៣៧ ០០៤ តោន និងនាំចេ​ញ​ស្រូ​វ​បានចំនួន ៣ ​៤៦៧ ៨៨៦ តោន​ដែល​គិត​ជាទឹ​កប្រា​ក់ប៉ា​ន់​ស្មានសរុបបានចំនួនជាង ១ ២៥៥ លា​ន​ដុ​ល្លា​រ​ស​ហរដ្ឋអាមេរិក។ នេះបើតាមសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា។

Previous Article
Next Article