អគ្គិសនី​កម្ពុជា  នឹង រុះរើ គន្លង ខ្សែ បណ្ដាញ​ក្នុង​ខណ្ឌ​មួយចំនួន​ចាប់ពី​ថ្ងៃ១៩  ដល់ ២២វិច្ឆិកា នេះ

ភ្នំពេញ៖ អគ្គិសនី​កម្ពុជា​បាន​ជូនដំណឹង​ថា ចាប់ពី​ថ្ងៃទី ១៩  ដល់២២ ខែវិច្ឆិកា  ឆ្នាំ ២០២០  នឹង អនុវត្ត ការ ងារ​ជួសជុល  ផ្លាស់ ប្ដូរ  តម្លើង បរិក្ខារ​នានា  និង រុះរើ គន្លង ខ្សែ បណ្ដាញ អគ្គិសនី របស់ អគ្គិសនី​កម្ពុជា ដើម្បី​បង្ក លក្ខណៈ ងាយស្រួល​ដ  ល់ ការ ដ្ឋា​ន ពង្រីក ផ្លូវ នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ ។

នេះ​បើ​យោង​តា សេចក្ដី​ជូន ដំណឹង របស់​អគ្គិសនី​កម្ពុជា  ចេញផ្សាយ កាលពី​ថ្ងៃទី ១៨ វិច្ឆិកា  ម្សិលមិញ។អគ្គិសនី​កម្ពុជា  សុំ​ការយោគយល់  និង អធ្យាស្រ័យ ពី សំណាក់ បងប្អូន ប្រជាពលរដ្ឋ  បើ​មាន ការរអាក់រអួល ក្នុង ការ ផ្គត់ផ្គង់ អគ្គិសនី ក្នុង អំឡុង ពេល ជួសជុល នេះ៕

#អរគុណសន្តិភាព