ក្រសួង​សាធារណការ ប្រកាស​ផ្អាក​ដំណើរការ​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​បច្ចេកវិទ្យា​ចំនួន ៣ថ្ងៃ

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួង​សាធារណការ និង​ដឹកជញ្ជូន បានចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី​ការផ្អាក​ដំណើរការ​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​បច្ចេកវិទ្យា បណ្តោះអាសន្ន​រយៈពេល ៣ថ្ងៃ (១៨-២១ ធ្នូ ២០២០) ដើម្បី​ធ្វើការ​រៀបចំ​ប្តូរ​ទីតាំង។

#អរគុណសន្តិភាព