អភិបាលខេត្ត​កែប ​អញ្ជើញ​ចុះ​ពិនិត្យ​មេីល​ទីតាំង​រង្វង់​មូល​ព្រះ​វិស្ណុ​ ដេីម្បី​រៀបចំ​ជួសជុល​ និង​កែ​លម្អ​សោភណភាព​ឡេីង​វិញ

ឯកឧត្ដម​បណ្ឌិត​ សោម​ ពិសិដ្ឋ​ អភិបាល​នៃ​គណៈ​អភិបាលខេត្ត​កែប​ បាន​អញ្ជើញ​ចុះ​ពិនិត្យ​មេីល​ទីតាំង​រង្វង់​មូល​ព្រះ​វិស្ណុ​ ដេីម្បី​រៀបចំ​ជួសជុល​ និង​កែ​លម្អ​សោភណភាព​ឡេីង​វិញ៕