ឯកឧត្តម គីម រិទ្ធី អភិបាល​ខេត្តព្រះវិហារ ​អញ្ជេី​ញក្នុង​ពិធី​ប្រកាស​ដា​ក់​ឲ្យ​ប្រេី​ប្រាស់​បន្ទប់​កុំព្យូទ័រ​នៅក្នុង​វិទ្យាល័យ​គូលែន

នៅថ្ងៃទី០៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២៣ ឯកឧត្តម គីម រិទ្ធី អភិបាល​នៃ​គណៈ​អភិបាលខេត្ត​ព្រះវិហារ បាន​អញ្ជេី​ញក្នុង​ពិធី​ប្រកាស​ដា​ក់​ឲ្យ​ប្រេី​ប្រាស់​បន្ទប់​កុំព្យូទ័រ​នៅក្នុង​វិទ្យាល័យ​គូលែន ដែល​ជាអំណោយ​របស់​ឯកឧត្តម​ គីម​ រិទ្ធី​ អភិបាល​ខេត្ត​ព្រះវិហារ​ នៅ​វិទ្យាល័យ​គូលែន ស្រុក​គូលែន ខេត្តព្រះវិហារ​។