រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប ចេញសេចក្តីសម្រេចបន្តបិទផ្សារដំដែក​ ២សប្តាហ៍បន្តទៀត

សៀមរាប៖ រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប បានចេញសេចក្តីសម្រេចបន្តបិទផ្សារដំដែក​ ស្ថិតនៅភូមិដំដែកផ្សារ ឃុំដំដែក ស្រុកសូទ្រនិគម ខេត្តសៀមរាប ដែលជាទីតាំងមានការឆ្លងរាលដាលនជំងឺកូវីដ-១៩ រយៈពេល ២ (ពីរ)សប្តាហ៍បន្តទៀត គិតចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ ដល់ថ្ងៃទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១៕

ដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម ៖

#អរគុណសន្តិភាព