មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តព្រះសីហនុ  មានម៉ាស៊ីនផលិតអុកស៊ីស្សែន ដែលអាចផលិតខ្យល់អុកស៊ីស្សែន បាន៤០ដប ក្នុងមួយថ្ងៃបាន ៤០ដប

ខេត្តព្រះសីហនុ៖ ដោយមើលឃើញពីតំរូវការជាក់ស្តែងលើការផ្គត់ផ្គង់ខ្យល់អុកស៊ីស្សែនទៅកាន់អ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ដ៏ច្រើនលើសលប់  ននៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តព្រះសីហនុ និងតាមមណ្ទលសុខភាពនានាទូទាំងខេត្តព្រះសីហនុ  ឯកឧត្តម គួច  ចំរេីន  អភិបាល  នៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុ  បានសម្រចផ្តល់ជូននូវម៉ាស៊ីនផលិតអុកស៊ីស្សែន ដែដែលអាចផលិតបានក្នុងបរិមាណ៣៥ម៣ក្នុងមួយថ្ងៃ  ស្មេីនឹង  ៤០ដប  ជជូនមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្ត៕

#អរគុណសន្តិភាព