អាជ្ញាធរភ្នំពេញ ជូនដំណឹងពីការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ ដូសទី២ជូនប្រជាពលរដ្ឋចាប់ពីអាយុ១៨ឆ្នាំឡើងទៅ

ភ្នំពេញ៖  រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ និងសាធារណជនទាំងអស់ ឱ្យបានជ្រាបថា ចំពោះកិច្ចចាក់វាក់សាំងកូវីដ-១៩ ក្នុងក្របខណ្ឌទូទាំងប្រទេស    អនុគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វាំក់សាំងកូរីដ-១៩ ក្នុងក្របខណ្ឌទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញ បានបញ្ចប់យុទ្ធនាការជាតិចាក់វ៉ាក់សាំង ការពារជំងឺកូវីដ-១៩ ជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងស្នាក់នៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ កាលពីថ្ងៃទី៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅ ក្នុងនោ៖ មានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនទើបតែបានម៉កទទួលរាំក់សាំង ដូសទី១ មុនពេលបិទបញ្ចប់យុទ្ធនាការនេះ។

ក្នុងន័យនេ៖ ដើម្បីធានាប្រសិទ្ធភាព និងរយៈពេលនៃគម្លាតការចាក់វាំក់សាំង ស្របតាមខ្ជឹមសារនៃលិខិតលេខ ៣៨៦/២១គ.វ.ក-១៩ ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ របស់គណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់រ៉ាំក់សាំងកូវីដ-១៩ ក្នុងក្រុបខណ្ឌទូទាំងប្រទេស។

រដ្ឋធាលរាជធានីភ្លំពេញ សូមអញ្ជើញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានទទួលវាំកំសាំងដូសទី១ រួចំរាល់ មុនពេលបិទបញ្ចប់យុទ្ធនាការ មេត្តាមកទទួលរ៉ក់សាំងដូសទី២ នៅតាមទីតាំងដែលខ្លួនបានអញ្ជើញូមកទទូលរាំកំសាំងដូសទី១ នាពេលកន្លងមក រៀងរាល់ម៉ោង ៨:០០នាទីព្រឹក ដល់ម៉ោង ៥:00នាទីរសៀល ត្រីម័ថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ជាកំហិត។ ផុតរយៈពេលនេះ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ មិនទទួលខុសត្រូវក្នុងការចាក់វាក់សាំងជូនឡើយ។

ទន្ទឹមនឹងនេះ មុនពេលអញ្ជើញទៅទទ្ទូលរាំក់សាំង ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋទាំងឡាយណា ដែលមានបញ្ហាសុខភាព, ដូចជាក្តៅខ្លួន ក្អក-កណ្តាស់ ផ្តាសាយ ពិបាកដកដង្ហើម ប រោគសញ្ជាផ្សេងទៀត សូមប្រើប្រាស់តេស្តរហ័សរកអង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩ ដោយខ្លួនឯង ដើម្បីបញ្ជាក់ពីស្ថានភាពសុខភាព និងលទ្ធផលតេស្តអវិជ្ជមាន ស្របតាមគោលការណ៍លែនាំប្រតិបត្តិរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ជាមុនសិន ធៀសវាងបំ៖ពាល់ដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យ និងប្រជាពលរដ្ឋដទែទៀត។ ជាមួយគ្នានេះ ក្នុងអំឡូងពេលអញ្ជើញ មកទទួលវាំកំសាំង សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល និងត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នូវវិធានការ  “៣ ការពារ និង ៣ កុំ” របស់ សម្លេចអគ្គមហារសនាបតី៖តេជា ប៉ាន រ៍សន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នែព្រ៖រាជាណាចក្រកម្ពុជា។

អាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ និងសាធារណជន ជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវទទួលវាំកំសាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ ដូសទី២ ក្នុងមូលដ្ឋានរាជធានីភ្នំពេញ មេត្តាជ្រាបជាព័ត៌មាន និងរូសរាន់អញ្ជើញមកទទួលវាំកំសាំងឱ្យបានទាន់ពេលវេលា ប្រកបដោយស្នារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់៕

#អរគុណសន្តិភាព