ឯកឧត្តម ហាស់ សំអាត អញ្ជើញដឹកនាំគណៈប្រតិភូក្រសួងព័ត៌មានចូលរួមកិច្ចប្រជុំលើកទី៥៦ នៃគណៈកម្មាធិការវប្បធម៌ និងព័ត៌មានអាស៊ាន តាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូ

ឯកឧត្តម ហាស់ សំអាត អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មាន និងជាប្រធានស្តីទី គណៈកម្មាធិការវប្បធម៌ និងព័ត៌មានអាស៊ាន-កម្ពុជា អញ្ជើញដឹកនាំគណៈប្រតិភូក្រសួងព័ត៌មានចូលរួមកិច្ចប្រជុំលើកទី៥៦ នៃគណៈកម្មាធិការវប្បធម៌ និងព័ត៌មានអាស៊ាន តាមរយៈប្រព័ន្ធ វីដេអូ នាព្រឹកថ្ងៃទី០៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ នៅទីស្តីការក្រសួងព័ត៌មាន។

Previous Article
Next Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *