សម្តេចប្រធានរដ្ឋសភាអញ្ជើញជាអធិបតីបើកកិច្ចប្រជំុគណៈកម្មាធិការអចិន្រ្តៃយ៍រដ្ឋសភា តាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូ

សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា អញ្ជើញជាអធិបតីបើកកិច្ចប្រជំុ​គណៈកម្មាធិការ​​អចិន្រ្តៃយ៍រដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា តាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូ នាព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១។