ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០១៦មកដល់ឆ្នាំ២០២៣នេះ ការជួសជុលស្ពានហាលប្រាសាទអង្គរវត្តក្នុងដំណាក់កាលទី២ សម្រេចលទ្ធផលបានប្រមាណ៩០ភាគរយហើយ

ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០១៦មកដល់ឆ្នាំ២០២៣នេះ ការជួសជុលស្ពានហាលប្រាសាទអង្គរវត្តក្នុងដំណាក់កាលទី២ សម្រេចលទ្ធផលបានប្រមាណ៩០ភាគរយហើយ ក្រោមកិច្ចសហការរវាងអាជ្ញាធរជាតិអប្សរា និងសាកលវិទ្យាល័យសូហ្វីយ៉ា ប្រទេសជប៉ុន ដើម្បីលើកតម្លៃនិងរក្សាទម្រង់ដើមរបស់សំណង់បុរាណមួយនេះឱ្យមានសភាពរឹងមាំ

ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០១៦មកដល់ឆ្នាំ២០២៣នេះ ការជួសជុលស្ពានហាលប្រាសាទអង្គរវត្តក្នុងដំណាក់កាលទី២ សម្រេចលទ្ធផលបានប្រមាណ៩០ភាគរយហើយ ក្រោមកិច្ចសហការរវាងអាជ្ញាធរជាតិអប្សរា និងសាកលវិទ្យាល័យសូហ្វីយ៉ា ប្រទេសជប៉ុន ដើម្បីលើកតម្លៃនិងរក្សាទម្រង់ដើមរបស់សំណង់បុរាណមួយនេះឱ្យមានសភាពរឹងមាំ