មានករណីអគ្គីភ័យឆេះផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋអស់ចំនួន៣ខ្នង និងរងផលប៉ះពាល់ផ្ទះ៣ខ្នងផ្សេងទៀត

មានករណីអគ្គីភ័យឆេះផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋអស់ចំនួន៣ខ្នង និងរងផលប៉ះពាល់ផ្ទះ៣ខ្នងផ្សេងទៀត នៅភូមិត្រស់ ឃុំបល្ល័ង្ក ស្រុកបារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ បណ្ដាលឱ្យខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើន មូលហេតុដោយសារទុសេខ្សែភ្លើងឆ្លងចរន្តអគ្គិសនី ដែលករណីនេះនៅថ្ងៃទី២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣

មានករណីអគ្គីភ័យឆេះផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋអស់ចំនួន៣ខ្នង និងរងផលប៉ះពាល់ផ្ទះ៣ខ្នងផ្សេងទៀត នៅភូមិត្រស់ ឃុំបល្ល័ង្ក ស្រុកបារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ បណ្ដាលឱ្យខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើន មូលហេតុដោយសារទុសេខ្សែភ្លើងឆ្លងចរន្តអគ្គិសនី ដែលករណីនេះនៅថ្ងៃទី២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣