យ៉ាងហោចណាស់មានជនសង្ស័យចំនួន​ ៤៨នាក់ ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនក្នុងបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌ និងបទល្មើសគ្រឿងញៀននៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា នាថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ ម្សិលមិញនេះ

យ៉ាងហោចណាស់មានជនសង្ស័យចំនួន​ ៤៨នាក់ ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនក្នុងបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌ និងបទល្មើសគ្រឿងញៀននៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា នាថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ ម្សិលមិញនេះ

Previous Article
Next Article