ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញ ផ្ដល់លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង ២៤ម៉ោង លើ២៤ម៉ោង ដើម្បីងាយស្រួលពលរដ្ឋផ្ដល់ព័ត៌មាន ពេលត្រូវការជំនួយបន្ទាន់

ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានផ្ដល់នូវលេខទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍ ២៤ម៉ោង លើ២៤ម៉ោង របស់ក្រុមប្រចាំបញ្ជា នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញ, អធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌទាំង១៤ និងក្រុមប្រចាំបញ្ជាជួយសង្គ្រោះពេលមានករណីអគ្គិភ័យកេីតមានឡេីង។

លេខទូរស័ព្ទ Hotline ដែលផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីងាយស្រួលរកជំនួយអន្ដរាគមន៍នោះ រួមមាន៖ 012 999 999, 011 567 656, 097 7780 002, 666 (ក្រុមពន្លត់អគ្គិភ័យ) និងលេខជាច្រើនខ្សែទៀតផងដែរ៕