សម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន ស្នើ​ឲ្យ​អ្នកលេង​បណ្តាញ TikTok ដែល​ប្រើប្រាស់​ឈ្មោះ​សម្តេច​ទាំងអស់​លុបចោល​ទាំងស្រុង

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ស្នើឲ្យអ្នកលេងបណ្តាញ TikTok ដែលប្រើប្រាស់ឈ្មោះសម្តេចទាំងអស់លុបចោលទាំងស្រុង បើមិនដូច្នេះនឹងប្រើវិធានការច្បាប់។