ក្រុង​តាខ្មៅ​នឹង​លែងមាន«តំបន់​លឿងទុំ និង​លឿង»ចាប់ពី​ម៉ោង១២យប់​នេះ​ទៅ

កណ្តាល៖ រដ្ឋបាលខេត្ត​កណ្ដាល​នៅ​យប់​ថ្ងៃទី១៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានសម្រេច​បិទ​បញ្ចប់​នូវ​ការអនុវត្ត​វិធានការ​រដ្ឋបាល​សម្រាប់​ភូមិសាស្ត្រ​ក្រុង​តាខ្មៅ​នៃ​ខេត្តកណ្ដាល​ជា«តំបន់​លឿងទុំ» និង«តំបន់​លឿង»ចាប់ពី​ថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា​តទៅ។ នេះ​បើ​យោងតាម​សេចក្ដីសម្រេច​របស់​រដ្ឋ​បាល​ខេត្តកណ្ដាល៕

សូម​អាន​ព័ត៌មាន​លម្អិត​នៅក្នុង​សេចក្ដីសម្រេច​ខាងក្រោម៖

#អរគុណសន្តិភាព