សារលិខិត​សម្តេច​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន ក្នុងឱកាស​ទិវា​ជាតិ​អប់រំ​បណ្តុះបណ្តាល​បច្ចេកទេស និង​វិជ្ជាជីវៈ ក្រោម​ប្រធានបទ «TVET ធ្វើ​ឲ្យ​ជំនាញ​កាន់តែ​ប្រសើរ និង​ប្រាក់ចំណូល​ខ្ពស់»

ភ្នំពេញ៖ សម្តេច​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី​នៃ​កម្ពុជា បានចេញ​សារលិខិត​ក្នុងឱកាស​ទិវា​ជាតិ​អប់រំ​បណ្តុះបណ្តាល​បច្ចេកទេស និង​វិជ្ជាជីវៈ លើក​ទី ៤ ថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ក្រោម​ប្រធានបទ «TVET ធ្វើ​ឲ្យ​ជំនាញ​កាន់តែ​ប្រសើរ និង​ប្រាក់ចំណូល​ខ្ពស់»៕

#អរគុណសន្តិភាព