វ៉ាក់សាំង​ការពារ​កូ​វីដ-១៩ ស៊ី​ណូ​វ៉ា​ក់​ចំនួន ១លាន​ដូ​ស​ទៀត នឹង​ដឹក​មកដល់​កម្ពុជា នៅ​ព្រឹកស្អែក​នេះ

ភ្នំពេញ៖ យោងតាម​ប្រសាសន៍​របស់ លោកជំទាវ យក់ សម្បត្តិ រដ្ឋលេខាធិការ​ក្រសួងសុខាភិបាល បាន​បញ្ជាក់ថា នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី ១៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ខាងមុខនេះ វ៉ាក់សាំង​ប្រយុទ្ធប្រឆាំង​ជំងឺ​កូ​វីដ១៩ ស៉ី​ណូ​វ៉ា​ក់ របស់​ចិន​ចំនួន១លាន​ដូ​ស​ទៀត នឹង​ដឹក​មកដល់​ប្រទេស​កម្ពុជា។

#អរគុណសន្តិភាព