លោក សំរិទ្ធិ អេង ប្រធាន​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ក្រុង បាន​ដឹកនាំ​កិច្ច​ប្រជុំ​សាមញ្ញ​លើកទី៤៩ អាណត្តិទី៣ របស់​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ក្រុង​ពោធិ៍សាត់

នា​រសៀល​ថ្ងៃទី០៣ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ២០២៣ លោក សំរិទ្ធិ អេង ប្រធាន​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ក្រុង បាន​ដឹកនាំ​កិច្ច​ប្រជុំ​សាមញ្ញ​លើកទី៤៩ អាណត្តិទី៣ របស់​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ក្រុង​ពោធិ៍សាត់ នៅសាលប្រជ៉ំ​សាលា​ក្រុង​ពោធិ៍សាត់​។

 

Previous Article
Next Article