ស្ថានការណ៍​កូ​វីដ-១៩៖ លោក​ត្រាំ ផ្អាក មិនទាន់​ឱ្យ​ចាក់ “វ៉ាក់សាំង​កូ​វីដ” ឱ្យ​ខ្លួនឯង-មន្ត្រី​សេត​វិមាន ខណៈ​អឺរ៉ុប​នៅតែ​រាលដាល​ធ្ងន់ធ្ងរ ចំណែក​កូរ៉េខាងត្បូង មាន​បញ្ជា​ឱ្យ​បិទ​សាលារៀន​ក្នុង​ក្រុង​សេ​អ៊ូ​ល

FDA អំពាវនាវ៖ អ្នកជំងឺ​មាន​ប្រវត្តិ​កើត​ប្រតិកម្ម​ចាញ់ ក្នុង​អាមេរិក កុំ​ខ្លាច​ចាក់​វ៉ាក់សាំង Pfizer ខណៈ​ពេទ្យ​អង់គ្លេស​រាប់សិប​នាក់ មិន​ព្រម​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​ការពារ​កូ​វីដ-១៩ ឱ្យ​អ្នកជំងឺ